متن حقوقی تعهدنامه استخدامی آموزش و پرورش (فرم شماره ۲)

 • شناسه محصول: 3ic28xd2
 • دسته:
 • تاریخ انتشار : 1400/12/10
 • آخرین بروز رسانی : 1401/08/11
 • تعداد دانلود : 379
 • تعداد بازدید : 758

رایگان

دانلود فایل

جزئیات بیشتر

 • نوع فایل
  • ورد : 2 صفحه
  • پی دی اف : 2 صفحه
 • حجم کیلوبایت 84

اشتراک گذاری

 1. سروش

« فرم شماره ۲ »

فرم سند تعهد بدو استخدام متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش ورودی سال    /    /     ۱

بر اساس معرفی نامه شماره …………..… مورخ …………………..… اداره کل آموزش و پرورش استان …………………..… اینجانب …………………..… فرزند ……….… شماره شناسنامه …………………..… صادره از ……….… متولد ……….… دارای شماره ملی …………………..… ساکن …………………..……………………………………………………………………………. کد پستی …………………..… تلفن ثابت …………………..… تلفن همراه …………………..… که در امتحان سراسری گزینش دانشجوی سال تحصیلی ……….… در رشته ……….… در دوره تحصیلی نیم سال ……….… دانشگاه …………………..… جزء داوطلبان سهمیه خدمتی اداره کل آموزش و پرورش استان …………………..… پذیرفته شده ام به استناد قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ مجلس شورای اسلامی مبنی بر احیای قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ و بر اساس مواد ۱ و ۳ قانون مذکور و به موجب مجوز استخدامی شماره ۲۳۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ سازمان اداری استخدامی کشور، به عنوان دانشجو معلم متعهد خدمت نسبت به ثبت نام و شروع به تحصیل در دانشگاه محل قبولی اقدام نموده ام؛ متعهد و متلزم می شوم پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از پنجسال نخواهد بود در محدوده اداره کل آموزش و پرورش استان (بوم) …………………..… خدمت نمایم. بدیهی است هرگونه جابه جایی در طول ایفای تعهد بر اساس نیاز مناطق و نواحی، از اختیارات آموزش و پرورش استان بوده و بدین وسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نمایم و در صورت ترک تحصیل یا انصراف از ادامه تحصیل ممنوعیت از ادامه تحصیل، اخراج و یا انفصال از خدمت، استنکاف از استخدام، عدم استخدام ناشی از تقصیر، ترک خدمت، بازخرید نمودن و بطور کلی فراهم نمودن موجبات عدم ایفای تمام یا قسمتی از خدمت مورد تعهد، در اجرای ماده (۵) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مکلف خواهم بود دو برابر حقوق و مزایای دریافتی و دو برابر هزینه های تحصیلی را حسب اعلام آموزش و پرورش و دانشگاه محل تحصیل، یه شماره حساب خزانه ـ اعلامی توسط آموزش و پرورش ـ واریز نمایم. بدیهی است در صورت انجام قسمتی از خدمت مورد تعهد، هزینه های تحصیلی و حقوق دریافتی به نسبت باقیمانده تعهد، محاسبه خواهد شد.

 

بعلاوه با عنایت به مفاد ماده (۴) قانون متعهدین خدمت، مبنی بر ممنوعیت تسلیم گواهینامه (اعم از تصویر و یا اصل گواهینامه ) یا ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی به متعهدین به هر عنوان که متعهد قبل از انجام و یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهره مند شود مگر برای ادامه تحصیل در طول تعهد اولیه در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش با رعایت مفاد ماده مذکور، متعهد می شود قبل از انجام یا لغو سند تعهد اولیه، درخواست تسلیم گواهینامه، ریز نمرات و یا تاییدیه تحصیلی و … ننمایم مگر برای ادامه تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش و با سپردن سند تعهد ریز نمره (موضوع ماده ۴ قانون مذکور) که در این صورت وفق قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

 

ضمنا نظر به اینکه پذیرش اینجانب در چارچوب قانون، برای خدمت در بوم (اداره کل آموزش و پرورش استان …………………..… ) به عنوان ستاد محل خدمت مندرج در دفترچه آزمون سراسری بوده است؛ لذا به استناد تبصره (۴) ماده واحد نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیت وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و عمومات قانون مدنی، با کمال میل و اختیار، متعهد و ملتزم می شوم از تاریخ صدور حکم استخدام رسمی ـ قطعا تا پایان خدمت دولتی در محل بوم یاد شده، برابر قوانین و مقررات، خدمت نموده و از طرح و ارائه هرگونه تقاضای نقل و انتقال (اعم از موقت یا دائم) به اداره متبوع خودداری نموده و با علم به اینکه پذیرش هرگونه درخواست انتقال درون یا برون سازمانی (اعم از موقت یا دائم) از سوی آموزش و پرورش مطلقا ممنوع می باشد؛ اذعان می نمایم در صورت ارائه درخواست مذکور و نقض مفاد مصوبه فوق الذکر و این تعهد از سوی هر یک از کارکنان و مدیران (دارنده حق امضاء) آموزش و پرورش از طریق موافقت با انتقال و بالنتیجه صدور حکم انتقال (خروجی) برای اینجانب، ـ فارغ از تخلف مدیران و نحوه رسیدگی قانونی به آن ـ ، حکم مقرر در تبصره ۴ ماده واحده جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش موضوع مصوبه جلسه ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر خارج شدن از بوم به منزله «قطع رابطه استخدامی» است؛ نسبت به بنده محقق شده و با قبول کلیه آثار قانونی قطع رابطه استخدامی با این وزارت، حق هر گونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نمایم. تشخیص وزارت آموزش و پرورش در عدم تحقق شرایط این سند و عدم انجام خدمت مورد تعهد و محاسبه حقوق و مزایای دریافتی و تشخیص دانشگاه محل تحصیل، در مورد محاسبه هزینه های تحصیلی، غیر قابل اعتراض بوده و متعهد له حق درخواست اقدام قضایی و صدور اجرائیه علیه اینجانب را دارد.

امضاء متعهد

اینجانب …………………..… فرزند ……….… به شمار شناسنامه ……….… صادره از ……….… دارای شماره ملی …………………..… کارمند رسمی / پیمانی ……….. با کد پرسنلی …………………..… ساکن ……………………………………………………………………………………. کدپستی …………………..… و شماره ثنای …………………..… به شماره تلفن ثابت …………………..… تلفن همراه …………………..… متعهد و ملتزم می شوم در صورت عدم تحقق مفاد این سند از سوی متعهد با تشخیص وزارت آموزش و پرورش، متضامنا وجوه مورد مطالبه وزارت آموزش و پرورش را بدون هیچ عذر و بهانه ای بپردازم و وزارت یاد شده و دانشگاه محل تحصیل، علاوه بر متعهد، حق اقدام قضایی و صدور اجراییه علیه اینجانب را نیز دارند. همچنین در صورت درخواست متعهد مبنی بر تقسیط پرداخت بدهی ناشی از عدم ایفای تعهدات موضوع این سند و سپردن سند تعهد ذمه ای و متعاقب آن تعویق در پرداخت اقساط و حال شدن دین ایشان، اینجانب متعهد می گردم باقی مانده بدهی و خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نمایم.

امضاء ضامن

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند.
 • آدرس ایمیل شما به هیچ وجه منتشر نخواهد شد.
 • فیلدهای الزامی با * مشخص گردیده است.

تنظیم کننده فایل

امیر پیرعلیلو

آخرین ویرایش‌ توسط: امیر پیرعلیلو

مهندسی تجارت الکترونیک از دانشگاه تبریز ـ عضو شورای علمی دانشجویی دانشگاه مدیریت صنعتی ـ مشاور و متخصص فروشگاه های اینترنتی