اقتصاد کارآفرینی

 • شناسه محصول: 586o274u
 • دسته:
 • تاریخ انتشار : 1398/03/14
 • آخرین بروز رسانی : 1402/03/25
 • تعداد فروش : 546
 • تعداد بازدید : 1089

تومان20,000

جزئیات بیشتر

 • نوع فایل
  • ورد : 31 صفحه
 • حجم کیلوبایت 327

اشتراک گذاری

 1. سروش

اقتصاد کارآفرینی:

امروزه با توجه به افزایش سریع رقابت و پیچیدگی های عصر اطلاعات، سازمان ها نیازمند آموزش مهارت هایی هستند که بتوانند با علم روز پیشرفت کنند. یکی از این مهارت های مهم و کارا خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی است که با استفاده از آن همگان سعی در رشد و توسعه شرکت و یا سازمان خود را داشته باشند. بنابر این اگر فردی در سازمان از بالاترین حد مهارت برخوردار باشد ولی از مهارت های خلاقیت و نوآوری بی بهره باشد هرگز قادر به انجام کاری خلاق و حرکت در مسیر رشد نخواهد بود. ضرورت خلاقیت در عصر حاضر بخاطر:

 

نیاز به رشد اقتصادی کشورها: نیاز به افزایش بهره وری، ایجاد تکنولوژی جدید، رقابت بقاء، ایجاد کالا و خدمات، افزایش درآمد و رفاه اجتماعی می باشد. کارآفرینی فرایندی است که درآن ایده های بدیع و مناسب به منظور بهره برداری از فرصت ها و منابع موجود شناسائی و پیاده سازی شوند. یکی از مهمترین عوامل تقویت و گسترش فرهنگ نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی وجود ساختار و تشکیلات مناسب سازمانی می باشد. سازمان کارآفرینی تلاش های نوآورانه را جهت ارائه محصولات و خدمات جدید رشد، بهبود و حمایت می کند و بستر این پوایی را فراهم می سازد.

 

نوآوری عبارت از پیدایش شیوه های نو در حل مسائل گوناگون سازمانی بوسیله ی گروهی از کارکنان در رشته های گوناگون است. با نوآوری، این اندیشه های نو به محصول تبدیل می شود. در این تحقیق سعی گردید تا ضمن شناسایی مبانی نوآوری و کارآفرینی عوامل تأثیر گذار برآنها و توانمندی نوآوری و کارآفرینی را مورد ارزیابی قرار داده و با تحلیل شکاف بین سطح مطلوب و وضع موجود، فرصت هایی برای رشد شتابان و سازمان دهی شده ی نوآوری جهت ارائه ی ایده ها به بازار را فراهم سازد تا بتوان با مدیریت جهادی در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از بحران تحریم اقتصادی و رکود ارائه داد.

 

به نظر محققین نوآوری و خلاقیت بستر لازم برای اجرای اقتصاد مقاومتی و پویایی شرکت های صنعتی جهت کسب دانش فنی و تکنولوژی تولید پایدار می باشد. در مقاله ی حاضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج تحقیقات به اینکه نواوری از چه کانالهایی بر کار آفرینی تأثیر دارد می پردازیم و … . در پایان ضمن اشاره کوتاه به یافته ها به بیان بحث و نتیجه گیری مقاله پرداخته و شاراه خواهد شد که چگونه هرکدام از این عوامل بر نوآوری در کارآفرینی اثر گذاشته و موجب توسعه آن خواهند شد.

نتیجه گیری:

با توجه به مطالب عنوان شده و نتایج تحقیق می توان اذعان داشت امروزه بدون خلاقیت و نوآوری و استقرار شیوه هایی که در اجرای استراتژی های رقابتی منجر به بهبود روند نوآوری در سازمان گرود اساساً سازمان یا عرصه را ترک می نماید و یادر این عرصه توانی برای اعمال نقوذ نخواهد داشت؛ بنابراین در پژوهش حاضر تلاش شد با به کارگیری نظرات پژوهشگران این عرصه و پژوهش های قبلی، مدلی تعدیل یافته جهت استراتژی های رقابتی با رویکرد نوآورانه در سازمان های هزاره سوم ارائه گردد و در نهایت راهکارهایی جهت افزایش نوآوری در سازمان ها ارائه گردید. با توجه به بیشترین مقدار شکاف که در حوزه توانمندی ها یسازمانی و سیستم نوآوری وجود دارد لازم است که در این حوزه ها توجه بیشتری صورت گیرد. در این مقاله عملکرد ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه به روایت گزارش جهانی GEL بررسی گردید.

 

پروفایل کارآفرینی ایران ناهموار و به شدت نا متعادل است . علی رغم منابع طبیعی و انسانی ارزشمند، رتبه اکوسیستم کارآفرینی کشور اصلاً مطلوب نیست. این نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی همچنان کشور را به سمت وابستگی روزافزون به نفت و ماندن در مجله نهاده محوری هدایت می نماید. نقطه قوت قابل توجه ایران وجود سرمایه انسانی است که در صورت توجه، امکان کارآفرینی و رشد بالا را فراهم می نماید. این مزیت با محدودیت هایی در جهانی سازی، حمایت فرهنگی، نوآوری، رقابت و پذیرش ریسک همراه است. ایران تنها در زیمنه مهارت های راه اندازی کسب و کار دارای قابلیت هایی بالاتر از متوسط منطقه است. اما در سایر زیمنه ها ضعیف تر از متوسط منطقه عمل کرده است. به طورکلی بهترین عمکرد ایران در نگرشی کار آفرین است که درآماده سازی افراد برای کار آفرین کاربرد دارد اما با ضعف های فراوانی در توانایی کارآفرینی، که منجر به راه اندازی کسب و کار می شود.

 

همچنین در اشتیاق کارآفرینانه که منجر به رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی می شود، مواجه است. با این وجود تنگناها و موانع قابل توجهی نیز حتی در نگرش جامعه به کار آفرین وجود دارد. در مجموع با نگاهی همه جانبه به عملکرد ارکان اکوسیستم کارآفرینی می توان اینطور ادعا نمود که عوامل نهادی در ایران بازدارنده کارآفرینی هستند و در مجموع با ایجاد ساختار ارگانیک امید است که بتوان سطح نوآوری را برای بهبود شرایط بخصوصی در دوران تحریم بهبود داده و در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بکارگیری نوآوری و کارآفرینی یکی از مهمترین مؤلفه های کارساز می باشد که سازمان ها باید آن را در سرلوحه کارها قرار داده و در این مهم نقش فرهنگ سازمانی که حامی خلاقیت و نوآوری باشد به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ذکر می گردد.

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • مقدمه
 • ادبیات موضوع
 • الف: مبانی نظری
 • a نوآوری
 • تفاوت بین خلاقیت و نوآوری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شکستن عادت
 • متفاوت دیدن مسائل
 • b. کارآفرینی
 • عوامل مؤثر در فرآیند کارآفرینی
 • کارآفرین تکنولوژیک
 • پیامد های کارآفرینی
 • اشتغال زایی
 • رشد اقتصادی
 • ایجاد صنایع نو
 • ب: بیشینه تحقیق
 • نتیجه گیری
 • منابع

منابع:

 1. خلیل، طارق، مدیریت تکنولوژی، ترجمه: اعرابی، سید حمدوایزدی، داود، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۸۱.
 2. ۲) Afuah,A.Innovation Management Strategies , Implemention
 3. مطهری، علی، «کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری».۱۳۸۶. تهران، آزادمهر
 4. Cebon,Peter Newton , Philip Noble, Innovation InFrims Towards a Model for Endicator Development , Melbom Business School working paper 99-9 , 1999
 5. بوشهری، علیرضا و همکاران، ارزیابی نوآوری، انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقات دفاعی، ۱۳۸۲
 6. سلطانی، ایرج، «راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان» ، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۴۱، بهمن ۱۳۸۲
 7. اعرابی، محمد، موسوی، سعید، «الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقاء عملکرد پژوهشگاه ها» فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۱، بهار ۱۳۸۸
 8. خمسه، عباس، جلالی، فاطمه، سنجش سطوح توانمندی نوآوری در صنعت فولاد، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، ۱۳۹۲
 9. کاراکس فهری، « رهبر سده ۲۱: هنرمند اجتماعی، نوآور فرهنگی، «ترجمه ، نورعلیزاده، رحمن، ماهنامه تدبیر، شماره ۲۰۰، دی ـ ماه ۱۳۸۷.
 10. Knalil , T.Management of Technology . The Key to competitives and Wealth Creation Mc Graw _ Hill, 2000
 11. The Global _ Enterepreneurship and Development Instituate (2018) Global Entrepreneurship Index
 12. Drexler , M , Eltogby , M , Foster , G , Shimizu , C , Ciesinski , S, Davila, A, …. & .Pinelli, M . (2014)
 13. Entrepreneurship ecosystems around the globe and early _ stage company ynamics . In Geneva : World Economic Forum.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند.
 • آدرس ایمیل شما به هیچ وجه منتشر نخواهد شد.
 • فیلدهای الزامی با * مشخص گردیده است.

تنظیم کننده فایل

امیر پیرعلیلو

آخرین ویرایش‌ توسط: امیر پیرعلیلو

مهندسی تجارت الکترونیک از دانشگاه تبریز ـ عضو شورای علمی دانشجویی دانشگاه مدیریت صنعتی ـ مشاور و متخصص فروشگاه های اینترنتی